Đất Bình Dương 30s

Điện thoại: 039 577 3939

Email: datbinhduong30s@gmail.com

Địa chỉ: Thửa đất 696, tờ bản đồ số 17, xã Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương

Facebook: https://www.facebook.com/huonglieu.nuirung

Website: datbinhduong30s.vn