Đất Trừ Văn Thố Bàu Bàng thửa 1230

6.800.000.000

Diện tích 10×150 nở hậu 23m

Danh mục:
.
.
.
.