Đất Bình Long Bình Phước

Đây là khu dân cư giáp kcn 3km

 

Danh mục:
.
.
.
.